Monday, 10 July 2017

"Het gaat in de kerk vaak over God alsof Hij er zelf niet bij is"

Rik Bokelman (CIP) interviewde mij naar aanleiding van het thema van de New Wine Zomerconferentie (22 - 28 juli): God in ons midden. Je kunt het hier teruglezen.

In de kerk gaat het om de levende Heer in ons midden, die nog altijd spreekt, werkt, geneest en herstelt!” aldus Ronald Westerbeek. De theoloog benadrukt dat christenen niet lijdzaam hoeven af te wachten tot Jezus terugkomt. Hij blikt vooruit op de zomerconferentie 'God in ons midden' van New Wine.

Wednesday, 17 May 2017

Een kerk die verlangt naar méér (Hans Maat en David ten Voorde)

Op de EW Theologendag (januari 2017) gaf ik op uitnodiging van Hans Maat een lezing waarin ik reflecteerde op theologische noties die meekomen in het onderwijs van Randy Clark (There is More). Deze lezing was gebaseerd op een kritisch artikel dat ik schreef voor Geestkracht (Bulletin voor Charismatische Theologie): Hoe blijft het vuur branden? Als redactie van Geestkracht nodigden we Hans en David ten Voorde uit om inhoudelijk te reageren. Hun artikel plaats ik nu ook graag op mijn blog.

Het is duidelijk dat Hans, David en ik tot een andere taxatie komen van het theologisch onderwijs van Clark, maar dat is natuurlijk prima. Het is mooi om met elkaar te sparren, te ontdekken, en samen verder te komen in onze theologische doordenking - vanuit ons gedeelde verlangen naar charismatische vernieuwing. Naar kerken die vól zijn van de Geest, zodat Gods Koninkrijk met kracht wordt verkondigd. Samen verlangen we naar méér.

En nog één belangrijke opmerking: hoe belangrijk theologische bezinning ook is, óók als onze theologie gemankeerd is (en is het dat niet altijd?) kan Gods Geest gelukkig krachtig werken! (zie: Hoe beoordeel je charismatische conferenties?)

Tuesday, 16 May 2017

New Wine Predikantenretraite Groeien in leiderschap (met Karl Martin)

Ben je voorganger en wil je groeien in leiderschap? Verlang je ernaar nieuwe stappen te zetten met je gemeente? Op 12 t/m 14 juni gaan we de diepte in, tijdens een driedaagse predikantenretraite rond leiderschap met spreker/trainer Karl Martin (hoofdspreker op de vorige Zomerconferentie). Locatie: het sfeervolle Emmaus-klooster in Helvoirt.

Meld je snel aan, want er is beperkt plaats (zodat we een kleine groep zijn, met persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer).

Feest van het Koninkrijk - Wat is de rode lijn van dit gemeenteproject?Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de "basics" van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

In deze blog geef ik een overzicht van de inhoudelijke rode lijn van dit gemeenteproject: wat is de kern van elk hoofdstuk (en wat zijn de kernbijbelteksten die daarbij horen)? En wat is de kern van elke groeigroep-bijeenkomst?

Tuesday, 2 May 2017

International Camping Field at New Wine Netherlands Summer Conference 2017

New Wine Netherlands welcomes internationals at their Summer Conference! This year, we’re launching an International Camping Field. If you like, you can camp here together with other English-speaking internationals. This field has its own Village Hosts to welcome internationals: Adrian & Danielle Los (Holy Trinity Anglican Church Utrecht).
Most of the Conference will be quite Dutch, but we’ll provide English translation (headsets) in the Main Tent (Morning Celebration and Evening Celebration, plus Third Person seminar-stream).
Would you like to register for the International Camping Field? Or any questions? Please, send an e-mail to: internationals@new-wine.nl (that's Danielle).

Friday, 24 March 2017

Now / Not Yet 2.0? Part 1: Ladd, Vineyard & New Wine

The well-known eschatological scheme of the "now" and "not yet" of the Kingdom of God is increasingly being critizised by charismatics. Pastors within the Post-Toronto-movement argue that the scheme isn't helpful, because it tends to underscore the "not yet" of healing and victory, inducing a passive and defeatist Christianity.

They certainly have a point. The term "Now/Not yet" has become jaded, and in many churches it seems to emphasize the "not yet" to the extend that the "now" hardly functions in faith practices.
Previously, I've argued to not let go of the tension of the "Now/Not Yet" (inaugurated eschatology), but to enhance this eschatological scheme from a pneumatological perspective. That's what this new blog series is about. Admittely, this is a series for serious theologians who are prepared to travel far and dig deep ;-) 

We'll be drawing from Wolfhart Pannenberg, Vel-Matti Kärkkainen, Frank D. Macchia, and others. In this first episode, we'll trace the original "Now/Not Yet" back as understood by George E. Ladd, Derek Morphew (Vineyard) and New Wine.

Wednesday, 22 March 2017

New Wine-kerngroepen voor predikanten: groeien in profetie en leiderschap

Predikantendag (6 april): Groeien in profetie - met Mark Aldridge

Predikantenretraite (12-14 juni): Groeien in leiderschap - met Karl MartinBen je voorganger en wil je groeien in profetie en leiderschap? Kom dan naar de landelijke kick-off van de New Wine-kerngroepen voor predikanten, op 6 april in Houten. We bieden die dag volop "oefenruimte" om met elkaar te groeien in profetisch gebed.

Op 12 t/m 14 juni volgt een driedaagse predikantenretraite rond leiderschap (i.s.m. Nederland Zoekt) voor predikanten die meedraaien in een van de New Wine-regiogroepen, of die eerder een predikantenretraite van New Wine deden. Spreker/trainer is Karl Martin (hoofdspreker op de vorige Zomerconferentie).

Thursday, 9 March 2017

Naar een "Reeds/Nog niet 2.0"?

Kunnen we nog wel uit de voeten met het bekende "reeds" en "nog niet"-schema dat we kennen binnen de theologie van het Koninkrijk? Helpt het ons nog wel?

Die vraag komt terecht op, onder meer door de gesprekken rond de There is More-conferenties van het Evangelisch Werkverband. Er is - zoveel is duidelijk - werk aan de winkel.

Om te beginnen: een nieuwe blogserie.

Wednesday, 8 March 2017

Hoe blijft het vuur branden? Theologische kanttekeningen bij de Post-Toronto-beweging


In mijn eerste artikel naar aanleiding van de There is More-conferentie (september 2016) ging ik niet inhoudelijk in op de onderliggende theologie van Randy Clark. Het ging mij om de weging van charismatische conferenties los van de theologie die eraan wordt verbonden.
In dit artikel doe ik dat wel. Ik stip vier punten aan die wat mij betreft problematisch zijn in de theologie van wat ik de ‘Post-Toronto-beweging’ noem.

Dit zijn vier punten waarop de theologie van o.a. Randy Clark en Bill Johnson zich verwijdert van de theologie van Vineyard en New Wine.

Dit artikel vormt de basis van de lezing die ik op uitnodiging van Hans Maat hield op de There is More-theologendag van het Evangelisch Werkverband, op 30 januari (2017).


Tuesday, 28 February 2017

Kick-off van de regionale kerngroepen voor predikanten (6 april 2017)

In april starten vanuit New Wine de eerste zeven kerngroepen voor predikanten! Dat vieren we met een inspirerende predikantendag rond profetisch leiderschap, met:
- Jan-Maarten Goedhart (de kerk als voorpost van Gods Koninkrijk)
- Mark Aldridge (profetisch leiderschap)

De regionale kerngroepen starten in: Amsterdam, Emmeloord, Gorinchem, Rijssen, Utrecht, Veenendaal en Zwolle.

Tuesday, 21 February 2017

Waar staat New Wine voor? Visie en kernwaarden

Waar staat New Wine voor? Natuurlijk: we zijn een charismatische vernieuwingsbeweging, maar wat betekent dit? Afgelopen jaar hebben we als bestuur en staf veel tijd genomen om naar God te luisteren, vanuit het besef dat we aan het begin staan van een nieuw seizoen waarin Hij nieuwe dingen wil doen. Vanuit het verlangen om mee te bewegen met wat God aan het doen is in de kerken, richten we ons meer dan ooit op plaatselijke kerken als voorposten van Gods Koninkrijk, in de kracht van de Heilige Geest.

Lees hier de aangescherpte visie en kernwaarden.

Monday, 26 December 2016

Genezing in de tussentijd van het Koninkrijk

Welke plek hebben genezingen in het Koninkrijk dat in Jezus is begonnen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Een aanzet voor een theologisch kader voor een genezingsbediening in de gemeente.

Ik stip drie dingen aan: de aard van Gods heil, de “timing” ervan en onze rol in de aanzegging ervan.

Dit artikel schreef ik voor een themanummer rond genezing & gebed van het kerkelijk magazine Onderweg