Monday, 23 October 2017

De betekenis van autoriteit en kracht bij de doop van Jezus


In de charismatische vernieuwing wordt vaak gezegd dat christenen het Koninkrijk van God zouden moeten verkondigen in de ‘autoriteit’ en ‘kracht’ van Jezus Christus, waarmee dan wordt bedoeld dat hun bediening gepaard gaat met tekenen en (genezings)wonderen. Kunnen we dit theologisch volhouden? Is het niet zo dat Jezus wonderen kon verrichten omdat Hij God was?
In dit artikel kijken we naar de doop van Jezus in de Jordaan: wat vertelt deze gebeurtenis ons over de betekenis van ‘autoriteit’ en ‘kracht’ in Jezus’ eigen bediening? We doen dit aan de hand van drie niet-charismatische systematisch theologen uit de protestantse traditie: Abraham Kuyper, Jürgen Moltmann en Wolfhart Pannenberg. De implicaties voor onze geloofspraktijk blijken spannend.

[Dit artikel verscheen eerder in GEESTkracht, bulletin voor charismatische theologie (CWN), nummer 80, najaar 2017]

Wednesday, 18 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (2): Jezus brengt het Koninkrijk van God

Doopdienst van de Plantagekerk (GKv) in Zwolle. Foto: Patrick Ooms
Jezus brengt het leven in al zijn volheid. Hij herstelt mensen in de liefde van God, geneest de zieken en bevrijdt wie gebonden is aan de machten van zonde en kwaad. Dit is het Koninkrijk van God! Het is gekomen in Jezus en wordt werkelijkheid door Gods Geest.


Deel 2 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit tweede deel: Jezus brengt het leven in al zijn volheid.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Thursday, 5 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (1): Dochters & zonen van de Vader

 Als we bidden om de komst van het Koninkrijk van God, dan mogen we dat doen als dochters en zonen van de Vader.
We mogen ons laven aan Gods overvloedige liefde voor ons – ontvankelijk worden voor zijn aanwezigheid, genieten van wie Hij is, zijn stem leren verstaan.


Deel 1 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit eerste deel: we hebben een nieuwe identiteit als onvoorwaardelijk geliefde kinderen van de Vader.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Tuesday, 3 October 2017

New Wine Predikantenretraite Luisterend biddenOp 2 - 4 november is er opnieuw een predikantenretraite van New Wine, in het Emmaus-klooster in Helvoirt: Hoe kun je groeien in het verstaan van Gods stem en anderen "opbouwen, troosten en bemoedigen" (1 Kor. 14: 3)?

Deze retraite biedt een kennismaking met de nieuwe gemeentecursus van New Wine: Luisterend bidden (verschijnt in november). Deze cursus kun je als voorganger zelf geven in je gemeente, samen met je kringleiders. Daarom nodigen we je uit om je (kring)leiders mee te nemen naar deze retraite!

Wednesday, 6 September 2017

Hoe kun je niet alleen wéten maar ook erváren dat God de levende Heer in ons midden is? (mijn preek op de New Wine Zomerconferentie 2017)

Inderdaad, dit ben ik niet, maar Jan-Maarten Goedhart ;-)
Op de New Wine Zomerconferentie mocht ik op de eerste avond aftrappen met een preek over het conferentiethema: God in ons midden. Waarom vinden we het vaak lastig om niet alleen te wéten maar ook te erváren dat God de levende Heer in ons midden is, die spreekt, geneest en herstelt?
M'n verhaal staat nu online op het Vimeo-kanaal van New Wine (m'n preek begint rond 35'00''): https://vimeo.com/230355377

Feest van het Koninkrijk - Wat is de rode lijn van dit gemeenteproject?Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de "basics" van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

In deze blog geef ik een overzicht van de inhoudelijke rode lijn van dit gemeenteproject: wat is de kern van elk hoofdstuk (en wat zijn de kernbijbelteksten die daarbij horen)? En wat is de kern van elke groeigroep-bijeenkomst?

Monday, 10 July 2017

"Het gaat in de kerk vaak over God alsof Hij er zelf niet bij is"

Rik Bokelman (CIP) interviewde mij naar aanleiding van het thema van de New Wine Zomerconferentie (22 - 28 juli): God in ons midden. Je kunt het hier teruglezen.

In de kerk gaat het om de levende Heer in ons midden, die nog altijd spreekt, werkt, geneest en herstelt!” aldus Ronald Westerbeek. De theoloog benadrukt dat christenen niet lijdzaam hoeven af te wachten tot Jezus terugkomt. Hij blikt vooruit op de zomerconferentie 'God in ons midden' van New Wine.

Wednesday, 17 May 2017

Een kerk die verlangt naar méér (Hans Maat en David ten Voorde)

Op de EW Theologendag (januari 2017) gaf ik op uitnodiging van Hans Maat een lezing waarin ik reflecteerde op theologische noties die meekomen in het onderwijs van Randy Clark (There is More). Deze lezing was gebaseerd op een kritisch artikel dat ik schreef voor Geestkracht (Bulletin voor Charismatische Theologie): Hoe blijft het vuur branden? Als redactie van Geestkracht nodigden we Hans en David ten Voorde uit om inhoudelijk te reageren. Hun artikel plaats ik nu ook graag op mijn blog.

Het is duidelijk dat Hans, David en ik tot een andere taxatie komen van het theologisch onderwijs van Clark, maar dat is natuurlijk prima. Het is mooi om met elkaar te sparren, te ontdekken, en samen verder te komen in onze theologische doordenking - vanuit ons gedeelde verlangen naar charismatische vernieuwing. Naar kerken die vól zijn van de Geest, zodat Gods Koninkrijk met kracht wordt verkondigd. Samen verlangen we naar méér.

En nog één belangrijke opmerking: hoe belangrijk theologische bezinning ook is, óók als onze theologie gemankeerd is (en is het dat niet altijd?) kan Gods Geest gelukkig krachtig werken! (zie: Hoe beoordeel je charismatische conferenties?)

Tuesday, 16 May 2017

New Wine Predikantenretraite Groeien in leiderschap (met Karl Martin)

Ben je voorganger en wil je groeien in leiderschap? Verlang je ernaar nieuwe stappen te zetten met je gemeente? Op 12 t/m 14 juni gaan we de diepte in, tijdens een driedaagse predikantenretraite rond leiderschap met spreker/trainer Karl Martin (hoofdspreker op de vorige Zomerconferentie). Locatie: het sfeervolle Emmaus-klooster in Helvoirt.

Meld je snel aan, want er is beperkt plaats (zodat we een kleine groep zijn, met persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer).

Tuesday, 2 May 2017

International Camping Field at New Wine Netherlands Summer Conference 2017

New Wine Netherlands welcomes internationals at their Summer Conference! This year, we’re launching an International Camping Field. If you like, you can camp here together with other English-speaking internationals. This field has its own Village Hosts to welcome internationals: Adrian & Danielle Los (Holy Trinity Anglican Church Utrecht).
Most of the Conference will be quite Dutch, but we’ll provide English translation (headsets) in the Main Tent (Morning Celebration and Evening Celebration, plus Third Person seminar-stream).
Would you like to register for the International Camping Field? Or any questions? Please, send an e-mail to: internationals@new-wine.nl (that's Danielle).

Friday, 24 March 2017

Now / Not Yet 2.0? Part 1: Ladd, Vineyard & New Wine

The well-known eschatological scheme of the "now" and "not yet" of the Kingdom of God is increasingly being critizised by charismatics. Pastors within the Post-Toronto-movement argue that the scheme isn't helpful, because it tends to underscore the "not yet" of healing and victory, inducing a passive and defeatist Christianity.

They certainly have a point. The term "Now/Not yet" has become jaded, and in many churches it seems to emphasize the "not yet" to the extend that the "now" hardly functions in faith practices.
Previously, I've argued to not let go of the tension of the "Now/Not Yet" (inaugurated eschatology), but to enhance this eschatological scheme from a pneumatological perspective. That's what this new blog series is about. Admittely, this is a series for serious theologians who are prepared to travel far and dig deep ;-) 

We'll be drawing from Wolfhart Pannenberg, Vel-Matti Kärkkainen, Frank D. Macchia, and others. In this first episode, we'll trace the original "Now/Not Yet" back as understood by George E. Ladd, Derek Morphew (Vineyard) and New Wine.

Wednesday, 22 March 2017

New Wine-kerngroepen voor predikanten: groeien in profetie en leiderschap

Predikantendag (6 april): Groeien in profetie - met Mark Aldridge

Predikantenretraite (12-14 juni): Groeien in leiderschap - met Karl MartinBen je voorganger en wil je groeien in profetie en leiderschap? Kom dan naar de landelijke kick-off van de New Wine-kerngroepen voor predikanten, op 6 april in Houten. We bieden die dag volop "oefenruimte" om met elkaar te groeien in profetisch gebed.

Op 12 t/m 14 juni volgt een driedaagse predikantenretraite rond leiderschap (i.s.m. Nederland Zoekt) voor predikanten die meedraaien in een van de New Wine-regiogroepen, of die eerder een predikantenretraite van New Wine deden. Spreker/trainer is Karl Martin (hoofdspreker op de vorige Zomerconferentie).